Tiếng anh mầm non

Tiếng anh mầm non

Bộ giáo trình Super Tots của nhà xuất bản Longman-Anh Quốc là bước khởi đầu cho quá trình học tiếng Anh của con. Bộ giáo trình được thiết kế 8 bài học với các hình vẽ, tranh ảnh sinh động phù hợp với lứa tuổi, bước đầu cung cấp cho các con lượng từ vựng và mẫu câu cơ bản nhất. Đặc thù của giáo trình dành cho lứa tuổi mẫu giáo, chưa biết đọc, biết viết nên phương pháp dạy và học chỉ là nghe nói thông qua các bài hát, bài thơ và các con nhận thức thông qua tranh ảnh, ngôn ngữ cơ thể và hành động.

Tên sách            SuperTots 1 + 2 + 3

    Tác giả               Aleda Krause + Michelle Nagashima

    Nhà xuất bản      Longman – Anh Quốc

    Bộ sách gồm       Một cuốn sách học (Student Book) + CD

                               Một cuốn sách bài tập (Activity Book)

    Dành cho lứa tuổi      3- 5 tuổi

 

   Cấu trúc các bài     

Một bộ sách gồm có 8 bài, mỗi bài gồm các phần sau:
   

Talk about it!/ Storyline  : Từ vựng /Hội thoại
 

Dialogs :  Hội thoại hàng ngày

 

What is this ? : Từ vựng

 

Do it ! : Cụm từ mệnh lệnh thông dụng


Sing it!/ Chant it! : Hát/ Đọc theo nhịp

 

Say it! : Ngữ âm